girji.info - vevside med bøker

På denne vevstaden finn du (etter kvart) bøker som du kan lese frå internett eller laste ned til din eigen datamaskin.
Nokre av bøkene er prenta, nokre er (enno) ikkje utgitt på papir.

Skrifter på norsk

Kirsti Paltto: 256 gullingar

Lund/Johansen/Boine(red): Samisk skolehistorie 1-6

Svein Lund: Jernarbeid i samisk tradisjon.

Odd Mathis Hætta: Samiske historietimer

For å sjå bøker tilgjengelig på andre språk, klikk på flagga nedafor:
Dersom du vil bidra med bøker du har skrive eller har opphavsrett til, kontakt vevmeistaren.


Skriv til vevmeistaren